ZONDAG 29 MEI 2022

woordkunstenaars

muzikaal talent


vrijwilligers


Kom Dichter is een wandeling van anderhalf uur door de kop van Kessel-Lo waarbij je op boeiende plekken kan luisteren naar een dichter, muzikant of woordkunstenaar.

We zijn nog op zoek naar lokaal talent en interessante plekken. Ben of ken je iemand die haar talent of voortuin ter beschikking stelt? Een dichter die eigen werk presenteert, een duo muzikanten dat vanuit de kelder speelt, een slam-poet die vanop het dak van haar garage de wereld toeroept? Of ga je mee als je vrijwilliger aan de slag en leer je zo nieuwe vrienden en buren leren kennen?

Kom Dichter kadert in de Week van Verbondenheid.

Die week is een jaarlijks initiatief van Bond zonder Naam en SAAMO. We zetten een reeks activiteiten op voor meer menselijke warmte en zachte verbondenheid. Om elkaar niet los te laten wanneer het moeilijk gaat, om te laten zien dat je er voor elkaar bent. Het thema van kom Dichter is solidariteit.

Maatschappelijk opbouwwerk is een vorm van sociaal werk die met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtwerk mensen samenbrengt om te werken aan concrete en duurzame oplossingen. Samen met mensen in een kwetsbare positie ontwikkelen de opbouwwerkers van SAAMO modellen, geven ze een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving en bouwen ze aan publieke bewustwording.